: 70005329,  99851823,  99105329

ENG |МОН

: 70005329,  99851823,  99105329

ENG |МОН

АЛСЫН ХАРАА

Монголын санхүүгийн салбарт Аудит, Санхүүгийн нягтлан бодох бүртгэл болон санхүүгийн зөвлөх үйлчилгээгээрээ тэргүүлэгч компаниудын нэг болох 
 
Захиалагч болон Хамтын ажиллагаатай байгууллагууд биднийг өөрсдийнхөө амжилтын салшгүй хэсэг гэж тооцдог болно. Бид тэдний хэрэгцээ шаардлагыг урьдчилан мэдэрч, өөрсдийн амлалтыг бүрэн биелүүлж ажиллах болно. 

Ажилтнууд Монголиан Бизнес Рейтинг Аудит ХХК-д ажиллаж байгаадаа бахархдаг байх нөхцөлийг бүрдүүлнэ. Бид хамтдаа хөгжих замаар өндөр амжилтанд хүрч ажиллана.  

Нийгэм рүү чиглэсэн аливаа үйл ажиллагаанд хариуцлага хүлээж идэвхитэй оролцоно. Бид хүрээлэн буй орчныг амьдрах таатай орчин болгон эерэг өөрчлөлтийг бий болгож буй аливаа байгууллагуудтай тууштай хамтарж ажиллана.