: 70005329,  99851823,  99105329

ENG |МОН

: 70005329,  99851823,  99105329

ENG |МОН

Бидний үйлчилгээ...

  Аудит ба баталгаажуулалт. Зөвлөх үйлчилгээ. НББ-ийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах. Санхүү,татвар, нийгмийн даатгалын тайлан гаргах. Сургалт, судалгаа.

Дэлгэрэнгүй

Үйлчлүүлэгчдийн эрх ашгийг эрхэмлэн, хүндэтгэнэ....

Бид таны бизнесийн нэр хүндийг хүндэтгэн, бүхий л орчин цаг хугацаанд нууцыг чандлан хадгалж,бизнесийн ёс зүйг харилцан эрхэмлэн, урт хугацааны туршид та бүхний алсын зорилгодоо хүрэх үйлсэд хамтран ажиллах болно.

Дэлгэрэнгүй