: 70005329,  99851823,  99105329

ENG |МОН

: 70005329,  99851823,  99105329

ENG |МОН

Бидний үйлчилгээ

 

Аудит ба баталгаажуулалт.

Зөвлөх үйлчилгээ.

НББ-ийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах.

Санхүү,татвар, нийгмийн даатгалын тайлан гаргах.

Сургалт, судалгаа.