: 70005329,  99851823,  99105329

ENG |МОН

: 70005329,  99851823,  99105329

ENG |МОН

Татварын зөвлөх үйлчилгээ

Татварын үйлчилгээ:

Хэрэв та бизнесийнхээ үндсэн тулгуур хүчин зүйлс болох байгууллагын соёл, хүний нөөц, мэдээллийн технологи, алсын харааг оновчтой зөв тодорхойлж, хөгжүүлж чадваас бат суурьтай, тогтвортой өсөлт бүхий компанийг бий болгож тэр хэрээр ур хугацаанд амжилт гаргаж чадна. Өндөр өсөлттэй компанийн хувьд анхаарч байх нэг чухал асуудал нь тухайн цаг хугацаанд мөрдөгдөж буй хууль тогтоомжийн дагуу холбогдох татварын цаг хугацаанд нь үнэн зөв төлж байгаа эсэх асуудал байдаг. Тиймээс манай Эм Би Ар - Аудит Компани нь харилцагч байгууллагуудынхаа энэхүү асуудлыг мэргэжлийн өндөр түвшинд шийдвэрлэх үүднээс тавварын зөвлөх үйлчилгээг та бүхэндээ санал болгож байна.